voortgangsbalk 0%

Hartelijk dank dat u tijd wilt vrijmaken om deze vragenlijst in te vullen. Deze enquête is onderdeel van een afstudeeronderzoek betreffende de Belgische stomazorg en in het bijzonder de rol die de stomaverpleegkundige speelt in de Belgische stomazorg. Dit onderzoek wordt gesponsord vanuit 3M, bevat 13 vragen en neemt hooguit 10 minuten van uw tijd in beslag.

Uw antwoorden op deze enquête blijven volledig anoniem. Uw e-mailadres en andere persoonsgegevens worden hierbij niet verwerkt. Wij verzoeken u dan ook in de open velden geen persoonsgegevens in te vullen.